Συνολικές προβολές σελίδας

Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2014

6ο Μαθητικό Συνέδριο της Πληροφορικής

Συμμετέχει και φέτος για  τέταρτη συνεχόμενη χρονιά  το σχολείο μας , στο 6ο Μαθητικό  Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας. Η Εργασία των μαθητών της Ε΄και Στ΄ τάξης, "Ενέργεια και Περιβάλλον",θα παρουσιαστεί από τους ίδιους τους μαθητές  στο "Νόησις", στις 9 Απριλίου στη θεματική ενότητα των e- posters.

6ο Μαθητικό συνέδριο πληροφορικής
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΚΑΣΤΡΟΥ

«Ενέργεια και Περιβάλλον»

1
Αλετρίκης Απόστολος
Ε΄ τάξης,
Δημοτικό Σχολείο Νέου Γυναικόκαστρου
2
Γιοβαντσάκη Θεοδούλη
Στ΄  τάξης,
Δημοτικό Σχολείο Νέου Γυναικοκάστρου
3
Ιβάνοβα Ιβέτα
Στ΄  τάξης,
Δημοτικό Σχολείο Νέου Γυναικοκάστρου
4
Μανθάκη Δήμητρα
Στ΄  τάξης,
Δημοτικό Σχολείο Νέου Γυναικοκάστρου
5
Παρπαρά Βιολέτα
Ε΄ τάξης,
Δημοτικό Σχολείο Νέου Γυναικοκάστρου
6
Τασίδης Ηλίας
Στ΄  τάξης,
Δημοτικό Σχολείο Νέου Γυναικοκάστρου
7
Χαριτωνίδης Αλέξανδρος
Στ΄  τάξης,
Δημοτικό Σχολείο Νέου Γυναικοκάστρου

Επιβλέποντας εκπαιδευτικός: Πλαταρά Σμαράγδα, ΠΕ 70


Περίληψη
Οι Νέες Τεχνολογίες αξιοποιούνται σε ένα θέμα που σχετίζεται  άμεσα με την καθημερινή ζωή των μαθητών, μιας και η εξέλιξη του ανθρώπου είναι στενά συνδεδεμένη με τη χρήση της ενέργειας. Οι ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής  μάς οδηγούν αφενός στην αύξηση των ποσοστών κατανάλωσης ενέργειας αφετέρου στην ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στόχος της εργασίας αυτής είναι να υιοθετήσουν οι μαθητές μέσα από την ομαδικότητα και τη συνεργασία, θετικές στάσεις και συμπεριφορές απέναντι  στη συνετή χρήση της ενέργειας, χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο να συγκεντρώσουν πληροφορίες για τις ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Με τη βοήθεια του Word να δημιουργήσουν φύλλα εργασίας και μία εφημερίδα με θέμα την ενέργεια και τις πηγές της. Με το Cartoon Story Maker να φτιάξουν το δικό  τους κόμικς και με το Movie Maker το δικό τους animation για την κλιματική αλλαγή.
 Λέξεις κλειδιά: ενέργεια, περιβάλλον, κόμικς
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Με αφορμή σχετική ενότητα των Φυσικών «Ερευνώ και ανακαλύπτω» της Στ΄ Δημοτικού  για την Ενέργεια  αναγνωρίστηκε από τους μαθητές ότι η ανθρώπινη εξέλιξη και τα επιτεύγματα της σύγχρονης κοινωνίας μας, οφείλονται σε αυτήν. Οι ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής μας , επιβάλλουν την ανάγκη για μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας. Ωστόσο αυτή η αύξηση των ποσοστών κατανάλωσης ενέργειας, συνδέεται άμεσα με την μόλυνση του περιβάλλοντος και την κλιματική αλλαγή. Οι μαθητές προβληματίστηκαν πάνω στο θέμα των ανανεώσιμων πηγών και τους τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας.
Με τη βοήθεια των Νέων Τεχνολογιών οι μαθητές γνωρίζουν ερευνητικά τις πηγές και τις μορφές ενέργειας.
Διασκεδάζουν καθώς επισκέπτονται διάφορες ιστοσελίδες και παίζουν παιχνίδια που σχετίζονται με την ενέργεια. Χρησιμοποιούν το Word και δημιουργούν  φύλλα εργασίας  για να υπολογίσουν την ενέργεια που καταναλώνουν οι ηλεκτρικές συσκευές που έχουν στο σπίτι. Γράφουν ετικέτες και τις κολλούν σε διάφορα σημεία του σχολείου , ώστε να θυμίζουν στους ίδιους και στους συμμαθητές τους τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας. Δημιουργούν κολλάζ  με τις πηγές και τις μορφές ενέργειας και αφίσα με προτεινόμενους τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας. Δημιουργούν το δικό τους επιτραπέζιο παιχνίδι  με το Word.Το βοήθημα της ζωγραφικής  γίνεται το βασικό εργαλείο που  χρησιμοποιούν, για να δημιουργήσουν το δικό τους animation και να περιγράψουν ανθρώπινες ενέργειες που έχουν προκαλέσει την μόλυνση και την υπερθέρμανση του πλανήτη αλλά και αυτές που θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Τέλος με το λογισμικό του Cartoon Story Maker δημιουργούν μία δική τους ιστορία
Σκοπός της δράσης είναι:
 • Να γνωρίσουν τις πηγές και τις βασικές μορφές ενέργειας
 • Να κατανοήσουν ότι για την επίλυση του ενεργειακού προβλήματος είναι απαραίτητη  η εξοικονόμηση ενέργειας και  η χρήση των ανανεώσιμων πηγών.
 • Να κατανοήσουν ότι κάθε δράση στις οικονομικά αναπτυγμένες χώρες προϋποθέτει κατανάλωση ενέργειας.
 • Να υιοθετήσουν θετικές στάσεις και συμπεριφορές απέναντι στη συνετή χρήση της ενέργειας αναπτύσσοντας  το αίσθημα της προσωπικής και κοινωνικής ευθύνης σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος .
 • Να αναπτύξουν πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας
Τεχνικός και τεχνολογικός εξοπλισμός           
·        Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή
·        3 ηλεκτρονικοί υπολογιστές
·        1 προβολέας (projector)
·        Διαδραστικός Πίνακας
 Λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν
·         Διαδίκτυο
·         Word
·         Cartoon Story Maker
·         Zωγραφική
·         Movie Maker
Φάση 1η
 •   Ερευνήσαμε στο διαδίκτυο για να βρούμε περισσότερες πληροφορίες  για τις πηγές ενέργειας, που είχαμε γνωρίσει από το σχετικό κεφάλαιο της Φυσικής της Στ΄ Δημοτικού.
 •   Κατασκευάσαμε με τις ζωγραφιές μας δύο κολλάζ που είχαν σαν θέμα το πρώτο τα πρόσωπα της ενέργειας και το δεύτερο τις πηγές, διαχωρίζοντάς τες σε ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες.  
 •  Αποφασίσαμε να βάλουμε λέξεις που αφορούν την ενέργεια σε ένα κρυπτόλεξο που δημιουργήθηκε στο word, χρησιμοποιώντας τον πίνακα.

Φάση 2η
 • Με αφορμή φωτογραφίες από αντικείμενα καθημερινής χρήσης  προηγούμενων εποχών,  συζητήθηκε μέσα στην τάξη η παρουσία της ενέργειας σε κάθε στιγμή της ζωής του ανθρώπου και ιδιαίτερα η σπουδαιότητα της ηλεκτρικής  ενέργειας.
 • Στην προσπάθεια κατανόησης της σπουδαιότητας της ηλεκτρικής ενέργειας έγραψαν οι μαθητές ένα κείμενο που αναφέρονταν σε μία μέρα χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.
 •  Δόθηκαν φύλλα  εργασίας, στα οποία οι μαθητές  με τη συνεργασία των γονέων τους , καλούνταν να συμπληρώσουν τις ηλεκτρικές συσκευές που υπήρχαν στο χώρο του σπιτιού τους, το χρόνο που λειτουργούσαν για μία συνηθισμένη ημέρα και να υπολογίσουν τα watt, που απαιτούνταν για τη λειτουργία τους.

Φάση 3η
 •  Μετά τη συλλογή των αποτελεσμάτων της έρευνάς τους  διερευνήσανε στο διαδίκτυο από πού προέρχεται το μεγαλύτερο ποσοστό ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας, καθώς και τα αποθέματα των ορυκτών ανθράκων.
 •  Η έρευνα έγινε αφορμή για να συζητηθούν και να διερευνηθούν οι επιπτώσεις της καύσης των ορυκτών ανθράκων στο περιβάλλον και η ανάγκη χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και της εξοικονόμησης ενέργειας.


Φάση 4η
 •   Οι μαθητές αποφάσισαν  να ορίσουν επιθεωρητές ενέργειας στο σχολείο. 
 •   Ετοιμάστηκαν ετικέτες στον υπολογιστή της τάξης, με συνθήματα για την εξοικονόμηση  ενέργειας, τα οποία κολλήθηκαν σε διάφορα σημεία του σχολείου.
 • Παρατηρήθηκε ότι σε κάποιους χώρους του σχολείου υπήρχαν συμβατικές λάμπες και τις άλλαξαν με ενεργειακές, υπολογίζοντας την ενέργεια που εξοικονόμησαν.
 •   Με τη βοήθεια του προγράμματος word και την εισαγωγή πίνακα δημιουργήθηκε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι, στο οποίο αναδεικνύονται σωστές και λανθασμένες κινήσεις για να σωθεί η γη μας.

Φάση 5η
 •   Οι μαθητές επισκέφτηκαν ένα κατάστημα φωτοβολταϊκών, στο οποίο είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν βιωματικά τη μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική.
 •   Κατασκευάστηκε ηλιακός φούρνος στο σχολείο, με απλά υλικά.

Φάση 6η
 •   Χρησιμοποιώντας το βοήθημα της ζωγραφικής σχεδίασαν τη γη και το φίλο τους τον «Γηούλη» για να περιγράψει σύντομα τις αιτίες που οδήγησαν στην παρουσία του φαινόμενου του θερμοκηπίου και των κλιματικών αλλαγών, όπως επίσης και τις ανθρώπινες ενέργειες, που μπορούν να  βοηθήσουν τη γη μας. Τα σχέδια τους τα εισήγαγαν στο Movie Maker και δημιούργησαν το δικό τους animation.
 •   Πήραν την πρωτοβουλία να δημιουργήσουν ένα κείμενο για τη γη που συνομιλεί με τις πηγές ενέργειας και  επιλέγει αυτές που η ίδια επιθυμεί. Το κείμενο αφού  δραματοποιήθηκε μέσα στην τάξη,έγινε κόμικ με το Cartoon Story Maker.

Αξιολόγηση της δραστηριότητας
Οι μαθητές κατάφεραν μέσα από την ομαδικότητα και τη συνεργασία να αναγνωρίσουν με παιγνιώδεις τρόπους τα πρόσωπα και τις πηγές ενέργειας, να κατανοήσουν ότι η αυξανόμενη κατανάλωση ενέργειας και η ανθρώπινη πρόοδος, σχετίζονται άμεσα με  τη ρύπανση του περιβάλλοντος και το φαινόμενο του θερμοκηπίου
Καθώς και να αναπτύξουν αίσθημα της ευθύνης και ανέλαβαν πρωτοβουλίες για να προτείνουν τις δικές τους λύσεις για την επίλυση του ενεργειακού προβλήματος.
Ευχαριστίες
Ευχαριστούμε τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας για το χρόνο που μας διαθέσανε, τον Σχολικό Σύμβουλο κ. Παπαδόπουλο Πάρη γιατί μας βοήθησε προτείνοντας ιστοσελίδες σχετικές με το θέμα το οποίο ασχοληθήκαμε καθώς και τον κ. Χατζηγεωργιάδη που μας δέχτηκε στο κατάστημά του και μας εξήγησε τη λειτουργία των φωτοβολταϊκών.
Βιβλιογραφία

·         Φυσικά, Ερευνώ και ανακαλύπτω ,Στ Δημοτικού, Εκδόσεις Διόφαντος, Αθήνα 2013, 130 σελ.
·         Μαθαίνω για τη Γη, Γεωγραφία Στ΄ Δημοτικού, Εκδόσεις Διόφαντος,Αθήνα, σελ.155
·         Η βόμβα του κλίματος, Ενέργεια και κλιματικές αλλαγές, Συλλογικό Έργο, Εκδόσεις Δουβίτσας Ιωάννα &ΣΙΑ ΕΕ, 1997, σελ.74
·         Διαχείριση  Φυσικών Πόρων και Ενέργεια, Κοδοσάκης  Δημήτριος ,Εκδόσεις Σταμούλη,1994, σελ. 280
·         Εξοικονομώ Ενέργεια, Morris Neil, Σαββάλας Α&Σ. ΑΕ. ,2008, 24 σελ.
·         http://www.vrohopoioi.gr
·         http://kpe-kastor.kas.sch.gr
http://www.scribd.com/doc/213408582/%CE%95%CE%9D%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%95%CE%99%CE%91-%CE%9A%CE%91%CE%99-%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%92%CE%91%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%9DΖητήστε μετάβαση στη σελίδα για να δείτε το ηλεκτρονικό κόμικ  των μαθητών:
 " Η γη αρρώστησε"
Ένα κόμικ για τη γη μας
http://www.scribd.com/doc/213409103/%CE%97-%CE%93%CE%97-%CE%91%CE%A1%CE%A1%CE%A9%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%95

Βρες τις λέξεις σε ένα κρυπτόλεξο για την ενέργεια
http://www.scribd.com/doc/213409521/%CE%9A%CF%81%CF%85%CF%80%CF%84%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%BF


Ένα παιχνίδι με τους τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας, για να σώσεις τη γη
http://www.scribd.com/doc/213409820/%CE%A4%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82


Χαρταετός

Μία πολύ ωραία ιδέα που ξεκίνησε από το τμήμα της Γ και Δ΄τάξης κι έγινε ιδέα του σχολείου. Αρχικά ένας μικρός χαρταετός και μετά ένας χαρταετός που είχε γραμμένο το όνομα του σχολείου μας,Την ημέρα της τσικνοπέμπτης  τη γιορτάσαμε με τους μαθητές και τους γονείς. 
Και ...του χρόνου .... παιδιά:::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Επίσκεψη στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Επισκεφτήκαμε το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με αφορμή τη συμμετοχή μας  στο Πρόγραμμα Διατροφή και Περιβάλλον . Χωρισμένοι σε ομάδες ζώων, φυτών εδάφους νερού και Σύμπαντος  οι μαθητές έφτιαξαν τις δικές τους διατροφικές πυραμίδες και αλυσίδες.είδαν και άγγιξαν εργαλεία άλλης εποχής που σχετίζονταν με τη διατροφή. Δραματοποίησαν το ρόλο του γεωργού , του γαλατά, της  αγρότισσας.
Ήταν μία πολύ ωραία εμπειρία. Ευχαριστούμε τους Υπεύθυνους του Κέντρου  για τη φιλοξενία τους.